00:29 ICT Thứ hai, 22/07/2024

Công Văn Mới

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 1411-CV/HU

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

30/11/2023 Tải về
2 21--CT/HU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện Kim Bảng phát triển bề vững

29/11/2023 Tải về
3 1356--CV/HU

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống vản minh trong việc cưới, việc tang

29/11/2023 Tải về
4 75- CTr/HU

28/11/2023 Tải về
5 74-CTr/HU

Chương trình công tác tháng 11 năm 2023

27/10/2023 Tải về
6 210-KH/HU

Kế hoạch tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới đợt 2, năm 2023

02/10/2023 Tải về
7 72-CTr/HU

Chương trình công tác tháng 10 năm 2023

28/09/2023 Tải về
8 208-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

14/09/2023 Tải về
9 615-TB/VPHU

Thông báo lịch làm việc của Huyện uỷ tuần thứ 36 năm 2023 (Từ ngày 05/9/2023 đến 08/9/2023)

31/08/2023 Tải về
10 203-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về việc tiế tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

28/08/2023 Tải về
11 26-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong việc phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

25/08/2023 Tải về
12 601-TB/VPHU

Lịch làm việc của Huyện uỷ tuần thứ 34 năm 2023 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)

18/08/2023 Tải về
13 200-KH/HU

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 110-QĐ/TW và Quy định số 113-QĐ/TW của Ban Bí thư ; Quy định số 698-QĐ/TU; Quy định số 699-QĐ/TU và chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

18/08/2023 Tải về
14 1218-CV/HU

V/v thống nhất sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trên mạng Internet

18/08/2023 Tải về
15 14-TB/BTCHT

Thông báo Lịch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Kim Bảng năm 2023

17/08/2023 Tải về
1 2 3 ... 43 44 45  Trang sau