04:20 ICT Thứ sáu, 19/04/2024

Công Văn Mới

Trang nhất » Công Văn

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
31 113-QĐ/TW

Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

10/07/2023 Tải về
32 579-TB/VPHU

Thông báo lịch làm việc của Huyện uỷ tuần thứ 30 năm 2023 (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)

21/07/2023 Tải về
33 744-TB/TU

Thông báo kết luận tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thi, nghị quyết của Đảng trong tình hình mới"

13/07/2023 Tải về
34 177-CV/BTCHU

V/v báo cáo nguồn phát triển đảng viên mới

19/07/2023 Tải về
35 193-KH/HU

Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục

19/07/2023 Tải về
36 192-KH/HU

Kế hoạch đối thoại của đồng chí Bí thư huyện uỷ và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện với đoàn viên, hội viên huyện Kim Bảng

19/07/2023 Tải về
37 191-KH/HU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, 05 năm thực hiện kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban bí thư về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

06/07/2023 Tải về
38 190-KH/HU

Kế hoạch khắc phục tồn tại sau kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ huyện uỷ về vệc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

29/06/2023 Tải về
39 571-TB/VPHU

Thông báo lịch làm việc của Huyện uỷ tuần thứ 29 năm 2023 (Từ 17/7/2023 đến 21/7/2023)

13/07/2023 Tải về
40 196-KL/HU

Kết luận của Ban chấp hành đảng bộ huyện khoá XXVI về kết quả công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

10/07/2023 Tải về
41 28-HD/HU

Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

14/07/2023 Tải về
42 27-HD/HU

Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

14/07/2023 Tải về
43 193-CV/BTGHU

V/v hưởng ứng giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024

14/07/2023 Tải về
44 192-CV/BTGHU

v/v Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

14/07/2023 Tải về
45 50-KL/TW

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

28/02/2023 Tải về
  Trang trước  1 2 3, 4 ... 43 44 45  Trang sau